wfos

Opublikowano: 09 styczeń 2020

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Linii Pożyczkowych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 04 wrzesień 2020