c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 luty 2017 Szanowni Państwo,

Zgodnie z umową Beneficjenci programu PROSUMENT zobowiązani są do składania rocznego sprawozdania z funkcjonowania dofinansowanej instalacji.
Sprawozdanie składa się po pierwszym pełnym roku funkcjonowania instalacji, przez okres 3 lat do dnia 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Formularz sprawozdania znajduje się tutaj.
Wypełniony i podpisany formularz, należy odesłać pocztą elektroniczną, lub listownie, na adres:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 luty 2017