wfos

Opublikowano: 18 sierpień 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że z dniem 29 maja 2017 r. rozwiązaniu ulega porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, mocą którego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 powierzył Funduszowi zadania Instytucji Pośredniczącej RPO WZ. W związku z tym pomiędzy Zarządem Województwa a Funduszem zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie którego z dniem 29 maja 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ przejmuje od Instytucji Pośredniczącej RPO WZ wszelkie zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
 
Począwszy od dnia 30 maja 2017 r. zadania instytucji organizującej konkursy oraz instytucji prowadzącej nabory w trybie pozakonkursowym wykonuje Instytucja Zarządzająca RPO WZ. We wszelkich sprawach związanych z:
-      wnioskiem o dofinansowanie,
-      umową o dofinansowanie,
-      procedurą odwoławczą

należy kontaktować się z Instytucją Zarządzającą RPO WZ, której dane kontaktowe są następujące: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (pozostałe dane teleadresowe zostaną umieszczone na stronie www.rpo.wzp.pl).
 
Dotychczasowe zadania Funduszu dotyczące realizacji RPO WZ przejmie Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 29 maj 2017