wfos

Opublikowano: 18 sierpień 2015

Lp.
Numer konkursu Termin ogłoszenia konkursu Oś Priorytetowa/ Działanie Alokacja
[PLN]
Termin naboru wniosków Ogłoszenia
1. RPZP.02.11.00-IP.01-32-K01/16 30.10.2015 r. Oś II,
Działanie 2.11
3 980 000 od 04.01.2016 r. do 18.03.2016 r. więcej informacji

lista rankingowa
2. RPZP.03.05.00-IP.01-32-K01/16 30.10.2015 r. Oś III,
Działanie 3.5
17 830 400 od 04.01.2016 r. do 29.02.2016 r. więcej informacji

lista rankingowa
3. RPZP.03.06.00-IP.01-32-K01/16 30.10.2015 r. Oś III,
Działanie 3.6
40 834 800 od 04.01.2016 r. do 29.02.2016 r. więcej informacji

lista rankingowa
4. RPZP.03.03.00-IP.01-32-KO1/16 30.11.2015 r. Oś III,
Działanie 3.3
16 716 000 od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r. więcej informacji

lista rankingowa
5. RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO1/16 30.11.2015 r. Oś III,
Działanie 3.4
1 194 000 od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r. więcej informacji

lista rankingowa
6. RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO2/16 30.11.2015 r. Oś III,
Działanie 3.4
11 940 000 od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r. więcej informacji

lista rankingowa
7. RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 29.02.2016 r. Oś II,
Działanie 2.10
94 000 000 od 31.03.2016 r.
do 31.05.2016 r.
więcej informacji

zmiana alokacji


lista rankingowa
8. RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16 31.05.2016 r. Oś II,
Działanie 2.6
18 800 000 od 30.06.2016 r.
do 31.08.2016 r.
więcej informacji

wydłużenie oceny

lista rankingowa
9. RPZP.02.08.00-IP.01-32-KO1/16 31.05.2016 r. Oś II,
Działanie 2.8
18 800 000 od 30.06.2016 r.
do 30.09.2016 r.
więcej informacji

wydłużenie oceny

lista rankingowa
10. RPZP.02.05.00-IP.01-32-KO1/16 31.08.2016 r. Oś II,
Działanie 2.5
24 440 000 od 30.09.2016 r.
do 30.11.2016 r.
więcej informacji

wydłużenie oceny

wydłużenie oceny II

lista rankingowa
11. RPZP.02.07.00-IP.01-32-KO1/16 31.08.2016 r. Oś II,
Działanie 2.7
28 200 000 od 30.09.2016 r.
do 30.11.2016 r.
więcej informacji

wydłużenie oceny


wydłużenie oceny II

lista rankingowa
12. RPZP.02.11.00-IP.01-32-KO2/16 30.09.2016 r. Oś II,
Działanie 2.11
3 760 000 od 31.10.2016 r.
do 30.11.2016 r.
więcej informacji

lista rankingowa
13. RPZP.04.04.00-IP.01-32-KO1/16 31.10.2016 r. Oś IV,
Działanie 4.4
10 847 600 od 30.11.2016 r.
do 31.01.2017 r.
więcej informacji

lista rankingowa
14. RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO2/16 31.10.2016 r. Oś III,
Działanie 3.5
11 280 000 od 30.11.2016 r.
do 30.12.2016 r.
więcej informacji

wydłużenie oceny

lista rankingowa
15. RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO2/16 31.10.2016 r. Oś III,
Działanie 3.6
20 000 000 od 30.11.2016 r.
do 20.01.2017 r.
więcej informacji

wydłużenie oceny

lista rankingowa
16. RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO2/17 30.12.2016 r. Oś II,
Działanie 2.10
75 200 000 od 31.01.2017 r.
do 14.03.2017 r.
więcej informacji
.
17. RPZP.03.01.00-IP.01-32-KO1/17 01.03.2017 r. Oś III,
Działanie 3.1
21 500 000 od 03.04.2017 r.
do 31.05.2017 r.
więcej informacji
.
18. RPZP.04.08.00-IP.01-32-KO1/17 31.03.2017 r. Oś IV,
Działanie 4.8
6 500 000 od 04.05.2017 r.
do 30.06.2017 r.
więcej informacji
.
19. RPZP.02.08.00-IP.01-32-KO2/17 24.04.2017 r. Oś II,
Działanie 2.8
9 608 000 od 25.05.2017 r.
do 30.06.2017 r.
więcej informacji
.
20. RPZP.02.07.00-IP.01-32-KO2/17 28.04.2017 r. Oś II,
Działanie 2.7
19 346 000 od 01.06.2017 r.
do 31.07.2017 r.
więcej informacji
21. RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO3/17 28.04.2017 r. Oś III,
Działanie 3.6
46 797 000 od 01.06.2017 r.
do 31.07.2017 r.
więcej informacji
22. RPZP.04.05.00-IP.01-32-KO1/17 28.04.2017 r. Oś IV,
Działanie 4.5
1 272 439 od 01.06.2017 r.
do 31.07.2017 r.
więcej informacji


Archiwalne wersje list rankingowych:
1. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.03.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 29.07.2016 r.
2. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 29.07.2016 r.
3. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 27.06.2016 r.
4. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.03.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 16.08.2016 r.
5. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO2/16 z dnia 29.07.2016 r.

6. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 28.10.2016 r.
7. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 28.10.2016 r.
8. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO2/16 z dnia 06.09.2016 r.
9. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.03.03.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 13.09.2016 r.
10. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-K01/16 z dnia 28.10.2016 r. - po zwiększeniu alokacji
11. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16 z dnia 08.02.2017 r.
12. Lista rankingowa w ramach konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-K01/16 z dnia 06.02.2017  r.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 29 maj 2017