c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 marzec 2015
W IV kwartale tego roku można się spodziewać konkursów ogłoszonych przez WFOŚiGW w Szczecinie, a więc związanych z poprawąstanu środowiska miejskiego czy zwiększających potencjałsieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródełWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie pośredniczyć w wydatkowaniu funduszy europejskich zapisanych w RPO w latach 2014-2020. 
Fundusz będzie odpowiadać za inwestycje w obszarze ochrony środowiska. Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski i Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz podpisali porozumienie w tej sprawie.
Dzięki pozyskanym funduszom europejskim będziemy dalej zmieniać i rozwijać Pomorze Zachodnie – mówił podczas inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 marszałek Olgierd Geblewicz. To największe finansowe wsparcie w historii województwa zachodniopomorskiego.
Nowy Regionalny Program Operacyjnego oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Średnio do jednego mieszkańca województwa zachodniopomorskiego trafi 931 euro.
 
– Zdajemy sobie sprawę, że do dyspozycji województwa zachodniopomorskiego są duże pieniądze, dzięki którym musimy sprostać wyzwaniom. Do naszych zadań należy zbudowanie silnej gospodarki, która będzie konkurować na globalnych rynkach, oraz która zapewni dobrą przyszłość naszym mieszkańcom - mówił marszałek.
Z unijnych środków skorzystają: środowisko, gospodarka odpadami, systemy wodno-kanalizacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Wsparcie otrzyma również otoczenie przedsiębiorstw: tereny inwestycyjne, rozwój uczelni i odnawialne źródła energii. Spodziewać się można inwestycji w nowoczesną gospodarkę niskoemisyjną. Wykorzystany zostanie potencjał województwa w produkcji energii odnawialnej.
 
Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1150 milionów euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (450 milionów euro). Uroczystość inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odbyła się w czwartek, 26 marca, w Technoparku Pomerania.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 sierpień 2015