c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 31 maj 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w dniu 31 maja 2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 2.6 oraz Działania 2.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
1. Konkurs numer RPZP.02.06.00-IP.01-32-KO1/16 w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Do pobrania: dokumentacja konkursowa

2. Konkurs numer RPZP.02.08.00-IP.01-32-KO1/16 w ramach działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Do pobrania: dokumentacja konkursowa
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 czerwiec 2017