c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 maj 2016
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie możliwościami dofinansowania instalacji z odnawialnych źródeł energii, WFOŚiGW w Szczecinie zorganizował zachodniopomorskim potencjalnym beneficjentom RPO WZ 2014-2020 spotkanie informacyjne, które odbyło się w dniu 17 maja br. w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 
Prelegentami byli pracownicy Zespołu ds. RPO WZ 2014-2020, którzy przekazali informacje na temat realizowania projektów w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Omówiono szczegóły dotyczące naboru, publikowania projektów w systemie elektronicznym, kryteria wyboru, procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz zagadnień związanych z przyznawaniem pomocy publicznej, które przysparzają najwięcej wątpliwości naszym wnioskodawcom. W trakcie spotkania wszystkim zainteresowanym udzielano również indywidualnych konsultacji.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 maj 2016