c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 kwiecień 2016
Uprzejmie informujemy, iż beneficjent ubiegający się o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego, będący projektem o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, badawczym, zakupowym, reklamowym, który nie wpływa na środowisko bądź nie polega na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystania, składa wniosek o dofinansowanie projektu nieinfrastrukturalnego.
Oznacza to, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionych projektów, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, beneficjent nie ma obowiązku ubiegania się o uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
 
Jedynie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyżej wymienionej deklaracji do wniosku o dofinansowanie projektu.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 czerwiec 2017