c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 luty 2016

Informujemy, iż w dniu 29 lutego 2016 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WZ 2014-2020 - II Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna w ramach następujących działań: Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Dokumentacja do pobrania: tutaj

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 czerwiec 2017