c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 styczeń 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego informuje, iż w dniu 04.01.2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana dokumentacja konkursowa w ramach konkursów nr: RPZP.02.11.00-IP.01-32-K01/16, RPZP.03.05.00-IP.01-32-K01/16, RPZP.03.06.00-IP.01-32-K01/16.
Zmiany w Regulaminach zostały przedstawione w pliku załączonym do dokumentacji konkursowej „Rejestr zmian dokumentacji konkursowej …”

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zmianie uległ numer naboru oraz zostały zaktualizowane następujące załączniki:

    Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania,
    Załącznik nr 6 do Regulaminu - Instrukcja przygotowania studium wykonalności.

Linki:

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 styczeń 2016