c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 grudzień 2015
Dawid Brzozowski - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Kinga Jacewicz - Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie wzięli udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020, które 14 grudnia 2015 odbyło się w kinie Gryf w Gryfinie

O możliwościach finansowania inwestycji w ochronie środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 mówiła Kinga Jacewicz - Dyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz pełni rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Osi Priorytetowych: II - Gospodarka niskoemisyjna, III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także IV - Naturalne otoczenie człowieka.

W trakcie spotkania – w holu gryfińskiego kina - działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie, w którym można było poznać szczegóły na temat Programu PROSUMENT, a także konkursów w ramach RPO WZ 2014-2020.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015