c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 grudzień 2015
Szczegóły, dotyczące konkursów w ramach RPO WZ 2014-2020 – mogli poznać mieszkańcy Stargardu Szczecińskiego, którzy 11 grudnia br. wzięli udział w spotkaniu na temat funduszy europejskich w Stargardzkim Centrum Kultury

Podczas spotkania – Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie informowała o projektach, dla których Fundusz jest Instytucją Pośredniczącą RPO WZ 2014-2020. Ponad 195 mln euro zostanie przeznaczone na projekty proekologiczne w ramach trzech osi priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także Naturalne otoczenie człowieka.

W spotkaniu, które odbyło się w Stargardzkim Centrum Kultury, udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy, zainteresowani pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015