c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 listopad 2015
Mieszkańcy Pyrzyc mogli poznać szczegóły, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie na temat możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie Unii Europejskiej – 30 listopada br. odbyło się w Sali Widowiskowo-Kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020. Fundusz pośredniczy we wdrażaniu projektów w trzech Osiach Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka.

Równolegle ze spotkaniem – w holu Domu Kultury – działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie. Pracownicy Funduszu informowali m. in. o konkursach w ramach RPO WZ 2014-2020 i Programie PROSUMENT. Oprócz tego mieszkańcy Pyrzyc mogli liczyć na profesjonalne wsparcie doradców energetycznych.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015