c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 listopad 2015
Mieszkańcy Gryfic mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na działania z zakresu ochrony środowiska. 26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne nt. RPO WZ 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowali: Dawid Brzozowski – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich.

Rolę Instytucji Pośredniczącej w RPO WZ 2014-2020 pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz pośredniczy we wdrażaniu projektów w trzech Osiach Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka.

Podczas spotkania - w GDK działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie, w którym można było uzyskać kompleksowe informacje o konkursach w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz programach, realizowanych przez Fundusz.
 
Szczegółowe informacje o konkursach w ramach RPO WZ 2014-2020, ogłoszonych w październiku i listopadzie przez WFOŚiGW w Szczecinie, można znaleźć na stronie www.wfos.szczecin.pl

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015