c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 grudzień 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które 14 grudnia odbędzie się w Gryfinie

Beneficjenci w Punkcie Informacyjnym WFOŚiGW w Szczecinie dowiedzą się o działaniach, jakie zostaną sfinansowane w ramach RPO WZ 2014-2020 w trzech osiach priorytetowych:
- II – Gospodarka niskoemisyjna,
- III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
- IV – Naturalne otoczenie człowieka.

Pracownicy Funduszu odpowiedzą na pytania, dotyczące działań, na które będzie można uzyskać dofinansowanie i przedstawią harmonogram konkursów RPO WZ 2014-2020. Oprócz tego będziemy informować o programie PROSUMENT, a fachową wiedzą na temat planowania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii podzielą się doradcy energetyczni.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia w Sali Kina Gryf przy ul. Szczecińskiej 17 w Gryfinie. Rejestracja od 10:00, a początek – o 10:30.

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015