c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 grudzień 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w Stargardzie Szczecińskim

Pracownicy Funduszu odpowiedzą na pytania, dotyczące działań, na które będzie można uzyskać dofinansowanie i przedstawią harmonogram konkursów RPO WZ 2014-2020. Oprócz tego będziemy informować o programach: Prosument, Kawka, Ryś, Barszcz Sosnowskiego.

Beneficjenci w Punkcie Informacyjnym WFOŚiGW w Szczecinie dowiedzą się o działaniach, jakie zostaną sfinansowane w ramach RPO WZ 2014-2020 w trzech osiach priorytetowych: II – Gospodarka niskoemisyjna, III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, IV – Naturalne otoczenie człowieka i poznają szczegóły konkursów, ogłoszonych przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2015r. w Sali Widowiskowej „Duża Scena” Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105. Rejestracja od 10:00, początek o 10:30.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015