c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 listopad 2015

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WZ 2014-2020 - III Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu w ramach następujących działań:
Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska,
Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

Dokumentacja do pobrania: wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020/konkursy.html

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 listopad 2015