c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 listopad 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które w poniedziałek (30 listopada 2015r.) odbędzie się w Sali Widowiskowo-Kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury

Podczas spotkania mieszkańcy Pyrzyc będą mogli poznać zasady dofinansowania projektów ekologicznych w ramach RPO WZ 2014-2020. WFOŚiGW w Szczecinie - jako Instytucja Pośrenicząca - będzie wdrażał projekty w ramach osi priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. Podczas spotkania będzie można poznać szczegóły, dotyczące konkursów na środki z Unii Europejskiej.

Spotkanie w Pyrzyckim Domu Kultury rozpocznie się o godzinie 10:30. Równolegle będzie działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie. Mieszkańcy Pyrzyc będą mogli liczyć na fachowe wsparcie nie tylko w zakresie RPO WZ 2014-2020, ale także w zakresie cieszącego się dużą popularnością Programu PROSUMENT.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015