c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 październik 2015

Informujemy, iż w dniu 30 października 2015 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WZ 2014-2020 w ramach następujących działań:

Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu
Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych
Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu
Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Dokumentacja do pobrania: wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020/konkursy.html

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 październik 2015