c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 październik 2015

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski – był uczestnikiem spotkania nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które 22 października odbyło się w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Mieszkańcy Złocieńca mogli poznać szczegóły, dotyczące konkursów w ramach RPO WZ 2014-2020


WFOŚiGW w Szczecinie będzie pośredniczył we wdrażaniu RPO WZ 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także Naturalne otoczenie człowieka. – Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego będą mogły zostać przeznaczone m. in. na termomodernizację budynków, a także rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – zapowiedział Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który poinformował, że Fundusz będzie udzielał beneficjentom pożyczek na wkład własny do inwestycji.

Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu informował nie tylko o roli WFOŚiGW w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020, ale także o programach realizowanych przez Fundusz. Wśród nich jest PROSUMENT, który ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W ramach pierwszej edycji do Biur Funduszu wpłynęło prawie 500 wniosków o dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W drugiej – Fundusz w Szczecinie – będzie miał do dyspozycji 50 mln zł, które pozwolą na montaż około 1200 instalacji OZE.

Wśród prelegentów był także Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015, który mówił o ponad stu inwestycjach, zrealizowanych w naszym regionie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jako przykłady wymienił między innymi projekty realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, a także Celowy Związek Gmin R-XXI. Poseł na Sejm RP zachęcał także do aktywnego udziału w konkursach – zarówno w ramach POIiŚ 2014-2020, jak i RPO WZ 2014-2020. - Warto przygotowywać aplikacje do konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej UE – mówił Stanisław Gawłowski.

W trakcie spotkania na złocienieckim deptaku działał Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pracownicy Funduszu udzielali kompleksowych informacji, dotyczących nie tylko możliwości finansowania inwestycji z RPO WZ 2014-2020, ale także programów, realizowanych przez Fundusz, w tym Programu PROSUMENT.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015