c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 październik 2015
WFOŚiGW w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w czwartek, 22 października, odbędzie się w Złocieńcu

Mieszkańcy Złocieńca będą mogli poznać szczegóły konkursów, jakie zostaną ogłoszone w ramach RPO WZ 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Programu dla projektów w ramach Osi Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się także, na jakie proekologiczne działania będzie można zdobyć środki z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Spotkanie w Złocienieckim Ośrodku Kultury (ul. Połczyńska 6) rozpocznie się w czwartek (22.10.2015) o godzinie 11:00.

Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie będzie działał na Deptaku przy ulicy Piłsudskiego. Na miejscu będzie można uzyskać szczegółowe informacje nt. RPO WZ 2014-2020, a także Programu PROSUMENT, realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015