c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 październik 2015
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – wziął udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które 20 października odbyło się w Świdwińskim Ośrodku Kultury, na średniowiecznym Zamku Joannitów

Prezes Jacek Chrzanowski mówił o ekologicznych projektach, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest Instytucją Pośredniczącą RPO WZ 2014-2020. Fundusz będzie pośredniczył w inwestycjach w ramach trzech Osi Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. - W tym roku alokacja w ramach RPO WZ 2014-2020 dla WFOŚiGW w Szczecinie to 90 mln złotych. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w październiku – mówił Prezes Zarządu Funduszu w Szczecinie.

O inwestycjach, zrealizowanych w naszym województwie w ramach POIiŚ 2007-2013 mówił Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015. - Wiele projektów udało się zrealizować w ramach POIiŚ 2007-2013. Pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoliły m. in. na termomodernizację szkół i przedszkoli – mówił Poseł Stanisław Gawłowski, który zachęcał do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej i POIiŚ 20014-2020.

Podczas spotkania - w Zamku oraz na placu przy fontannie w centrum Świdwina - działały Punkty Informacyjne WFOŚiGW w Szczecinie, w których można było uzyskać kompleksowe informacje o konkursach w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz programach, realizowanych przez Fundusz.

Kolejne spotkanie, poświęcone RPO WZ 2014-2020 odbędzie się 22 października w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Początek jest zaplanowany na 11:00.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015