c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 październik 2015
Ponad 100 osób – przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz uczniów – wzięło udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w poniedziałek (19 października) odbyło się w Homanit Arenie w Karlinie

Mieszkańcy Karlina mogli poznać szczegóły konkursów dotyczących projektów związanych z ochroną środowiska, na które będzie można uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. O roli Funduszu jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 mówił Prezes Zarządu – Jacek Chrzanowski, który zapowiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie pośredniczył we wdrażaniu projektów w trzech osiach priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka.

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie zwrócił też uwagę na inne programy, realizowane przez Fundusz. 30 września 2015 roku WFOŚiGW w Szczecinie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na przekazanie 50 mln zł na realizację drugiej edycji Programu PROSUMENT. – Ta kwota pozwoli na montaż w naszym regionie około 1200 instalacji, wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii – mówił Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Jacek Chrzanowski zapowiedział także realizację Programu RYŚ, który pozwoli na termomodernizację domów jednorodzinnych. – Środki będą mogły zostać przeznaczone na wymianę źródeł ciepła, docieplenie budynku czy wymianę okien – mówił Prezes Zarządu Funduszu, który dodał, że beneficjenci Programu RYŚ będą mogli liczyć na 40% dotacji.

Do aktywnego uczestnictwa w konkursach w ramach nowej perspektywy UE zachęcał Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015. - W nowej perspektywie pieniądze będą większe niż do tej pory. Warto przygotować się do kolejnego milowego kroku w kierunku modernizacji kraju i swoich małych Ojczyzn – mówił Stanisław Gawłowski.

Podczas spotkania przed Homanit Areną działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie, w którym mieszkańcy Karlina mogli zdobyć kompleksowe informacje dotyczące RPO WZ 2014-2020, a także realizowanego przez Fundusz Programu PROSUMENT, dzięki któremu w całym regionie powstają instalacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Najbliższe spotkania nt. RPO WZ 2014-2020 odbędą się w Świdwinie (20.10.) oraz Złocieńcu (22.10.).

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015