c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 październik 2015

Mieszkańcy Choszczna mogli poznać szczegóły, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie na temat możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie Unii Europejskiej – odbyło się w Choszczeńskim Domu Kultury


Rolę Instytucji Pośredniczącej w RPO WZ 2014-2020 pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz będzie pośredniczył we wdrażaniu projektów w trzech Osiach Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka.

W spotkaniu w ChDK wziął udział Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Informował m. in. o zbliżającej się drugiej edycji Programu PROSUMENT, który pozwala na sfinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. - Program daje możliwość zrealizowania inwestycji, pozwalających na oszczędności w budżecie – zarówno poprzez obniżenie rachunków za prąd, jak i  sprzedawanie nadwyżek energii do sieci – mówił Prezes Jacek Chrzanowski. Prezes Zarządu Funduszu w Szczecinie informował także o Programie RYŚ, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych, a także o programie, dotyczącym domów pasywnych i budownictwa energooszczędnego.

O inwestycjach, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 mówił Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015. Informował też o działaniach, na które będą przeznaczone środki w ramach POIiŚ 2014-2020. – To między innymi zmniejszenie emisyjności gospodarki, ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, a także poprawa bezpieczeństwa energetycznego – wymieniał. Na działania w ramach POIiŚ 2014-2020 zostaną przeznaczone ponad 32 miliony euro.

Równolegle ze spotkaniem – w holu Domu Kultury – działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie. Pracownicy Funduszu informowali m. in. o konkursach w ramach RPO WZ 2014-2020 i Programie PROSUMENT. Oprócz tego mieszkańcy Choszczna mogli liczyć na profesjonalne wsparcie doradców energetycznych.

Kolejne spotkania, dotyczące RPO WZ 2014-2020 odbędą się w Karlinie, Świdwinie i Złocieńcu.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015