c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 październik 2015
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jacek Chrzanowski - wziął udział w spotkaniu dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które 15 października odbyło się w nowej Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 dla projektów dotyczących: Gospodarki niskoemisyjnej, Ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz Naturalnego otoczenia człowieka.

Podczas prezentacji, Prezes Jacek Chrzanowski zwrócił uwagę na ogromna rolę WFOŚiGW w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Koszt całkowity wszystkich inwestycji wdrażanych przez WFOŚiGW w Szczecinie w naszym regionie wyniósł 895 mln zł z łączną kwotą dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 588 mln zł.  – Dziewięć zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, ponad 250 kilometrów nowo wybudowanej kanalizacji, zabezpieczenie prawie 30 km linii brzegowej Morza Bałtyckiego i 37 zrekultywowanych składowisk odpadów – to tylko niektóre efekty realizacji POIiŚ 2007-2013, które wymienił Prezes Jacek Chrzanowski.

Mieszkańcy Koszalina dowiedzieli się o programach, realizowanych przez Fundusz, takich jak Prosument oraz nowych, które ruszą od przyszłego roku, w tym RYŚ, który będzie dotyczył termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkania działały dwa Punkty Informacyjne WFOŚiGW w Szczecinie, w których można było zdobyć szczegółowe informacje dotyczące konkursów w ramach RPO WZ 2014-2020.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015