c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 październik 2015
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie - Jacek Chrzanowski - wziął udział w spotkaniu, poświęconym Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował, że w punktach, które powstają w naszym regionie, będzie obsługiwany nie tylko Program PROSUMENT, ale także Program RYŚ. - Program RYŚ pozwoli na termomodernizację domów jednorodzinnych - mowił Prezes Jacek Chrzanowski, który zapowiedział, że będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, wykonanie izolacji stropów czy wymianę okien.

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie informował także o projektach, dla których Fundusz jest Instytucją Pośreniczącą RPO WZ 2014-2020. Ponad 195 mln euro zostanie przeznaczone na projekty proekologiczne w ramach trzech osi priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także Naturalne otoczenie człowieka.

Podczas spotkania głos zabrał także Stanisław Gawłowski - Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015, który mówił o projektach, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W spotkaniu, które odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury, udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy Kołobrzegu, zainteresowani pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015