c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 październik 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które odbędzie się w Karlinie


Beneficjenci w Punkcie Informacyjnym WFOŚiGW w Szczecinie dowiedzą się o działaniach, jakie zostaną sfinansowane w ramach RPO WZ 2014-2020 w trzech osiach priorytetowych:
- II – Gospodarka niskoemisyjna,
- III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
- IV – Naturalne otoczenie człowieka.

Pracownicy Funduszu odpowiedzą na pytania, dotyczące działań, na które będzie można uzyskać dofinansowanie i przedstawią harmonogram konkursów RPO WZ 2014-2020. Oprócz tego będziemy informować o programie PROSUMENT, a fachową wiedzą na temat planowania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii podzielą się doradcy energetyczni.

Spotkanie odbędzie się 19 października w Homanit Arenie - Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu przy ul. Kościuszki 1 w Karlinie. Początek jest zaplanowany na godzinę 11:00.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015