c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 październik 2015

Dawid Brzozowski - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Kinga Jacewicz - Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie wzięli udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020, które 12 października 2015 odbyło się w Darłówku


O możliwościach finansowania inwestycji w ochronie środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 mówiła Kinga Jacewicz - Dyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz pełni rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Osi Priorytetowych: II - Gospodarka niskoemisyjna, III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także IV - Naturalne otoczenie człowieka.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy i mieszkańcy Darłówka, zainteresowani pozyskaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Na rynku w Darłowie - w trakcie spotkania - działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie, w kórym można było poznać szczegóły na temat Programu PROSUMENT, a także konkursów, które zostaną ogłoszone w ramach RPO WZ 2014-2020.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015