c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 październik 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które w piątek (16.10.) odbędzie się w Choszczeńskim Domu Kultury

Podczas spotkani mieszkańcy Choszczna będą mogli poznać zasady dofinansowania projektów ekologicznych w ramach RPO WZ 2014-2020. WFOŚiGW w Szczecinie - jako Instytucja Pośrenicząca - będzie wdrażał projekty w ramach osi priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. Podczas spotkania w ChDK będzie można poznać szczegóły, dotyczące konkursów na środki z Unii Europejskiej.

Spotkanie w Choszczeńskim Domu Kultury rozpocznie się w piątek (16.10.) o godzinie 11:00. Jednocześnie na placu przy fontannie w centrum Choszczna będzie zlokalizowany Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie. W środku będzie można liczyć na fachowe wsparcie nie tylko w zakresie RPO WZ 2014-2020, ale także w zakresie cieszącego się dużą popularnością Programu PROSUMENT.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 listopad 2015