c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 październik 2015
Mieszkańcy Koszalina już w najbliższy czwartek (15.10.2015) będą mogli zdobyć szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich. Początek o 11:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach trzech Osi Priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. Szczegółowe informacje na temat konkursów, jakie jeszcze w październiku ogłosi Fundusz w Szczecinie, będzie można uzyskać podczas czwartkowego spotkania w Koszalinie.

Przed Halą Widowiskowo-Sportową będzie działał Punkt Informacyjny WFOŚiGW w Szczecinie, w którym będzie można poznać szczegóły, dotyczące m. in. realizowanego przez Fundusz Programu PROSUMENT, a także - konkursów na działania ekologiczne w ramach RPO WZ 2014-2020.

Kolejne spotkania nt. RPO WZ 2014-2020 odbędą się w Choszcznie (16.10.), Karlinie (19.10.), Świdwinie (20.10.) oraz Złocieńcu (22.10.).
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015