c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 09 październik 2015
Szczegóły na temat konkursów, w których będzie można uzyskać unijne dofinansowanie - będą mogli poznać mieszkańcy Kołobrzegu. W środę, 14 października, odbędzie się spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020, na które zaprasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla inwestycji w ramach osi priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie człowieka. Podczas spotkania będzie można poznać szczegóły dotyczące konkursów oraz ich harmonogram.

Spotkanie w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Solnej 1 w Kołobrzegu rozpocznie się o godzinie 11:00. Jednocześnie - na placu w okolicach kołobrzeskiego ratusza - w Punkcie Informacyjnym WFOŚiGW w Szczecinie - mieszkańcy będą mogli poznać szczegóły działalności Funduszu i dowiedzieć się więcej o konkursach w ramach RPO WZ 2014-2020.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015