c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 październik 2015
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020, które w środę, 7 października, odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu

Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, a także studenci wałeckiej uczelni – mogli uzyskać kompleksowe informacje, dotyczące projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prezes Jacek Chrzanowski – podczas spotkania – mówił nie tylko o nowych inwestycjach, które będą mogły zostać zrealizowane przy pomocy środków z Unii Europejskiej, ale także zwrócił uwagę na projekty w ramach kończącej się perspektywy finansowej UE. – Dzięki nim województwo zachodniopomorskie jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem dostępności do sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik wynosi 80% - powiedział Prezes Zarządu Funduszu. Jacek Chrzanowski zapowiedział, że w ramach RPO WZ 2014-2020 dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje, dotyczące m. in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, a także Odnawialnych Źródeł Energii. Ponad 62 miliony euro w ramach RPO WZ będą mogły zostać wydane na rozwój OZE. – To środki na budowę między innymi biogazowni, farm fotowoltaicznych czy farm wiatrowych – zaznaczył Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który dodał, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać szerokie grono beneficjentów – w tym przedsiębiorcy, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe czy Lasy Państwowe. - Pierwszy konkurs w ramach RPO WZ 2014-2020 zostanie ogłoszony przez WFOŚiGW w Szczecinie jeszcze w październiku – zapowiedział Prezes Jacek Chrzanowski.

Podczas spotkania – o inwestycjach na Pomorzu Zachodnim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - mówił Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015. – W kończącej się perspektywie finansowej, inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym z gospodarką wodno-ściekową i ochroną brzegów morskich – zostały zrealizowane z dużym sukcesem. Jako przykłady takich projektów podał m. in. budowę oczyszczalni ścieków w Szczecinie, a także rekultywację składowisk, prowadzoną przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Uczestnicy spotkania mogli także odwiedzić nowo otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe, prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu.

Przez cały dzień - na Placu Wolności - działał Punkt Informacyjny WFOŚIGW w Szczecinie. Mieszkańcy Wałcza mogli zdobyć informacje na temat RPO WZ 2014-2020, a także realizowanego przez Fundusz w Szczecinie Programu PROSUMENT.

Kolejne spotkania informacyjne RPO WZ 2014-2020 odbędą się m. in w Darłówku, Koszalinie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Świdwinie oraz Karlinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015