c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 wrzesień 2015
Mieszkańcy Myśliborza wzięli udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w piątek (25 września br.) odbyło się w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Mogli poznać szczegóły m. in. na temat ekologicznych inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków UE

Rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WZ 2014-2020 pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz będzie odpowiadał za inwestycje realizowane w ramach trzech osi priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także: Naturalne otoczenie człowieka. O konkursach, które jeszcze w tym roku ogłosi WFOŚiGW w Szczecinie mówiła Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich.
 
Już w październiku zostaną zorganizowane kolejne spotkania nt. RPO WZ 2014-2020 – tym razem we wschodniej i północnej części województwa: m. in. w Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu i Koszalinie. Dokładne informacje o kolejnych spotkaniach będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.wfos.szczecin.pl

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015