c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 wrzesień 2015
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w Debacie, dotyczącej RPO WZ 2014-2020, która 24 września 2015r. odbyła się w Technoparku Pomerania w Szczecinie

WFOŚiGW w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie działań w trzech osiach priorytetowych: Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także: Naturalne otoczenie człowieka. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, zabierając głos w debacie, mówił o inwestycjach związanych z ochroną środowiska, które będzie wdrażał Fundusz. – Mały, średni i duży przedsiębiorca – we współpracy z Funduszem - będzie mógł realizować projekty, związane z efektywnością energetyczną. Odniósł się także do programu PROSUMENT, realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. – Budżet programu w drugiej edycji to 50 mln zł. Dzięki tym środkom na terenie województwa będzie mogło powstać około tysiąca instalacji, wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nawiązał też do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który będzie miał nową edycję. – Jest duża szansa, że beneficjenci w nowej perspektywie będą równie aktywni, co w POIiŚ 2007-2013 – mówił Prezes Jacek Chrzanowski.

Oprócz Prezesa Zarządu Funduszu w debacie wzięli udział: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województw Zachodniopomorskiego, Dariusz Więcaszek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej, Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Jarosław Kała – Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Debatę poprowadził redaktor Artur Osiecki.

W spotkaniu wzięło udział 200 uczestników – przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu, zainteresowanych możliwościami pozyskania środków w ramach RPO WZ 2014-2020.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015