c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 wrzesień 2015
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – będzie jednym z uczestników Debaty na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, która 24 września o godzinie 15:00 rozpocznie się w budynku F2 Technoparku Pomerania przy ulicy Cyfrowej 4 w Szczecinie

Prezes Funduszu w Szczecinie przedstawi informacje, dotyczące roli WFOŚiGW w Szczecinie, jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020, a w szczególności: jak dużo pieniędzy z nowego RPO WZ zostanie przeznaczonych na gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska; jak na projektach z tych dziedzin mogą skorzystać firmy, a także: jaką formę – dotacji czy instrumentów zwrotnych – będzie miało dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Uczestnikami Debaty na temat nowej perspektywy finansowej UE będą także:
- Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Dariusz Więcaszek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej,
- Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński,
- Jarosław Kała – Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie Debaty będą trwały indywidualne konsultacje m. in. na temat możliwości wsparcia projektów ekologicznych z RPO WZ 2014-2020. Pracownicy WFOŚiGW w Szczecinie będą odpowiadać na pytania, dotyczące możliwości finansowania działań w ramach nowej perspektywy finansowej, a także programów realizowanych przez Fundusz, w tym programu PROSUMENT. W Punkcie Informacyjnym WFOŚiGW w Szczecinie będzie można liczyć także na pomoc Doradców Energetycznych. Zapraszamy!
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015