c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 sierpień 2015
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w Goleniowie. Salę konferencyjną w jednym z hoteli wypełnił komplet publiczności – ponad 130 osób. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej na temat ekologicznych inwestycji, na które będzie można zdobyć środki z UE

Przypomnijmy: jedną z Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu RPO WZ 2014-2020 jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz jest odpowiedzialny za projekty w ramach osi priorytetowych: II – Gospodarka niskoemisyjna, III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, IV – Naturalne otoczenie człowieka. WFOŚiGW w Szczecinie planuje ogłosić pierwsze konkursy w ostatnim kwartale tego roku.

O możliwościach uzyskania dofinansowania na inwestycje  ramach tych osi priorytetowych mówił Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Zapowiedział też, że Zespół ds. RPO WZ będzie działał w nowym miejscu. – Jesienią będziemy Państwa przyjmować w nowym biurze – przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Prezes WFOŚiGW w Szczecinie zachęcał też do odwiedzenia Punktu Informacyjnego Funduszu, który działał przy Urzędzie Miasta w Goleniowie. – Można porozmawiać ze specjalistami ds. programu Prosument, dzięki któremu 450 domów w naszym regionie będzie wyposażonych w panele fotowoltaiczne. Na pytania odpowiadają też specjaliści ds. RPO WZ, a także doradcy energetyczni.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015