c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 sierpień 2015
Rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski. Jako pierwsi – szczegółowe informacje o RPO WZ 2014-2020 – uzyskali mieszkańcy Świnoujścia

W spotkaniu, które 10.08.2015 odbyło się w Miejskim Domu Kultury, wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz instytucji, a także mieszkańców, zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.

Rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WZ 2014-2020 pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz jest odpowiedzialny za inwestycje w ramach trzech osi priorytetowych: II – Gospodarka niskoemisyjna, III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, IV – Naturalne otoczenie człowieka.

O doświadczeniach, związanych z poprzednią edycją Regionalnego Programu Operacyjnego mówił Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. – Dzięki RPO, a także środkom z funduszy centralnych udało się zrobić gigantyczny skok w dziedzinie inwestycji proekologicznych – zaznaczył Prezes Zarządu WFOŚiGW. Prezes Jacek Chrzanowski zapowiedział, że ze środków statutowych WFOŚiGW w Szczecinie beneficjenci będą mogli sfinansować wkład własny do inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020. Poinformował też, że na Pomorzu Zachodnim jest najwięcej w Polsce farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Jest szansa, że powstaną kolejne – w ramach nowej edycji programu Prosument. – Nie dziwi mnie, że tak dobry produkt, jak Prosument cieszy się tak dużym zainteresowaniem – mówił Prezes Jacek Chrzanowski, który powiedział, że WFOŚiGW w Szczecinie aplikuje do NFOŚiGW o kolejne środki na finansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

O roli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ mówił także Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – Fundusz będzie centrum, w którym będzie można zyskać wsparcie przy projektach proekologicznych.

Podczas spotkania – w Punkcie Informacyjnym pracownicy Funduszu odpowiadali na pytania, dotyczące działań, na które będzie można uzyskać dofinansowanie. Przedstawili też harmonogram konkursów RPO WZ 2014-2020. Oprócz tego informowali o programie Prosument i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015