c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 sierpień 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Fundusz – wraz z Urzędem Marszałkowskim – organizuje takie spotkania w największych miastach naszego regionu

Beneficjenci w Punkcie Informacyjnym WFOŚiGW w Szczecinie dowiedzą się o działaniach, jakie zostaną sfinansowane w ramach RPO WZ 2014-2020 w trzech osiach priorytetowych:
- II – Gospodarka niskoemisyjna,
- III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
- IV – Naturalne otoczenie człowieka.

Pracownicy Funduszu odpowiedzą na pytania, dotyczące działań, na które będzie można uzyskać dofinansowanie i przedstawią harmonogram konkursów RPO WZ 2014-2020. Oprócz tego będziemy informować o programach: Prosument, Kawka, Barszcz Sosnowskiego, a fachową wiedzą na temat planowania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii podzielą się doradcy energetyczni.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 sierpnia 2015r. w hotelu JF Duet przy ulicy Maszewskiej 19 w Goleniowie. Początek o godzinie 11:00.

Kolejne spotkania odbędą się w: Kołobrzegu, Szczecinku, Koszalinie, Choszcznie, Wałczu, Gryfinie, Pyrzycach, Stargardzie oraz Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat spotkań będą umieszczane na bieżąco na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015