wfos

Opublikowano: 19 czerwiec 2017
Informujemy, że z dniem 29 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przestał realizować zadania związane z rolą Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego. Obowiązki te pełni teraz nowoutworzony Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ w Urzędzie Marszałkowskim

Czytaj więcej: Osie środowiskowe RPO WZ przeniesione do struktur Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano: 29 maj 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że z dniem 29 maja 2017 r. rozwiązaniu ulega porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Czytaj więcej: Rozwiązanie porozumienia dotyczącego realizacji przez WFOŚiGW w Szczecinie Regionalnego Programu...

Opublikowano: 26 sierpień 2016

Pierwsza umowa o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w naszym województwie – podpisana. Dzięki ponad 916 tys. złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku rozbuduje stację uzdatniania wody w Bornem Sulinowie.

Czytaj więcej: Prawie milion złotych z UE na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bornem Sulinowie