c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 lipiec 2015 Zapraszamy wszystkich do zgłaszania się do naszej bazy informacyjnej, tworzonej w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na dotacje ze środków unijnych dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Dodatkowo zgłoszone osoby będą na bieżąco informowane o zbliżających się konkursach na środki z RPO WZ 2014-2020 w ramach działań realizowanych przez WFOŚiGW
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 kwiecień 2016