wfos

Opublikowano: 13 kwiecień 2017

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Program PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI
Regulamin Prosument ZACHODNIOPOMORSKI
Załącznik nr 2 - wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 2a - lista sprawdzająca LSF1_kotły biomasowe
Załącznik nr 2b - lista sprawdzająca LSF1_systemy fotowoltaiczne
Załącznik nr 2c - lista sprawdzająca LSF1_kolektory słoneczne
Załącznik nr 2d - lista sprawdzająca LSF1_układ mikrokogeneracyjny
Załącznik nr 2e - lista sprawdzająca LSF1_pompy ciepła
Załącznik nr 2f - lista sprawdzająca LSF2_elektrownie wiatrowe
Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 3a - lista sprawdzająca instalacji wykonanej LSB_ kotły biomasowe
Załącznik nr 3b - lista sprawdzająca wykonanej instalacji LSF2_systemy fotowoltaiczne
Załącznik nr 3c - lista sprawdzające wykonanej instalacji LSF2_kolektory słoneczne
Załącznik nr 3d - lista sprawdzająca instalacji wykonanej LSF2_układ mikrokogeneracyjny
Załącznik nr 3e - lista sprawdzająca wykonanej instalacji LSF2_pompy ciepła
Załącznik nr 3f - lista sprawdzająca wykonanej instalacji LSF2_elektrownie wiatrowe
Załącznik nr 4 - zgoda na złożenie wniosku i weryfikację danych osobowych
Załącznik nr 5 - sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
Załącznik nr 6 - formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 7 - oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 8 - informacje o zobowiązaniach finansowych
Załącznik nr 9 - zaświadczenie o dochodach
Załącznik nr 10 - dane do PIT 8C
Załącznik nr 11 - protokół odbioru
Załącznik nr 12 - zapotrzebowanie na wypłatę środków
Załącznik nr 13 - rozliczenie kosztu całkowitego zadania
Załącznik nr 14 - wytyczne techniczne
Załącznik nr 14a - kosztorys
Załącznik nr 15 - sprawozdanie z realizacji programu
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 styczeń 2018