wfos

Opublikowano: 04 marzec 2016
  1. Certyfikaty zgodności urządzeń z normami

Zgodnie z programem Priorytetowym Prosument urządzenia instalowane w ramach programu muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami określonymi przez program priorytetowy. Certyfikat taki powinien być przedłożony w oryginale (potwierdzonym za zgodność) oraz z tłumaczeniem (na język polski )uwierzytelnionym.

W sytuacji, jeśli certyfikat jest dostępny na stronie internetowej producenta urządzenia, nie ma potrzeby potwierdzania certyfikatu za zgodność. – wystarczy wskazać stronę na której jest opublikowany.  Zawsze zachodzi potrzeba tłumaczenia uwierzytelnionego jeśli certyfikat wydany jest w języku obcym.

Certyfikat wystawia akredytowana jednostka certyfikująca po dokonaniu badania technicznego urządzenia.

UWAGA! Deklaracja zgodności – nie jest certyfikatem.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 04 marzec 2016