wfos

Opublikowano: 01 grudzień 2015 Celem programu Prosument realizowanego poprzez WFOŚiGW w Szczecinie jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program promuje ponadto nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów, rozwój regionu, oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 grudzień 2015