wfos

Opublikowano: 12 grudzień 2014
Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu „Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w programie. 
Zgodnie z regulaminem programu wymagane jest:
  1. potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) – wypełniane przez projektanta instalacji;
  2. potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) – wypełniane przez instalatora.
Poniżej wzory formularzy list sprawdzających (formularze są załacznikami do regulaminu programu):
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 grudzień 2014