wfos

Opublikowano: 12 grudzień 2014
Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym nie później niż do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Wniosek o dofinansowanie - pdf

Pliku "Wniosek o dofiansowanie" nie należy otwierać w oknie przeglądarki. Prosimy o zapisanie go na dysku komputera, a do edycji używać programu Adobe Reader XI (program do pobrania - tutaj)
 
1.   Załącznik nr 1.   Lista wymaganych dokumentów do wniosku o dofinansowanie. (plik xls)
2.   Załącznik nr 2.   Harmonogram rzeczowo-finansowy. (plik xls)
3.   Załącznik nr 3.   Plan finansowania. (plik xls)
4.   Załącznik nr 4.   Harmonogram wypłat. (plik xls)
5.   Załącznik nr 5.   Karta planowanego efektu ekologicznego. (plik xlsm)
6.   Załącznik nr 6.   Formularz de minimis. (plik xls)
7.   Załącznik nr 7.   Oświadczenie o pomocy de minimis. (plik doc)
8.   Załącznik nr 8.   Zobowiązania finansowe. (plik xls)
9.   Załącznik nr 9.   Zaświadczenie o dochodach. (plik1 pdf) (plik2 pdf)
10. Załącznik nr 10. Dane do PIT-8C. (plik doc) 
11. Załącznik nr 11. Protokół odbioru przedsięwzięcia. (plik doc)
12. Załącznik nr 12. Druk zapotrzebowania na środki. (plik xls)
13. Załącznik nr 13. Druk rozliczenia transzy. (plik xls)


Inwestor realizując inwestycje (w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii) zobowiązany jest każdorazowo do przestrzegania przepisów prawa – w tym ustawy - Prawo budowlane. Jeżeli więc zakres prac wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – należy je uzyskać. Jeśli nie, wystarczy oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Wzór oświadczenia. (plik doc)

Dodatkowe oświadczenia do wniosku o dofinansowanie:
1) oświadczenie dot. koncesji (plik pdf)
2) oświadczenie o powierzchni upraw i pogłowiu zwierząt (plik doc)
3) zgoda współmałżonka na złożenie wniosku o dofinansowanie (plik doc)

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 czerwiec 2015