wfos

Opublikowano: 29 styczeń 2009
Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach zaangażowania w realizację POIiŚ w sektorze środowiska korzystał z następującego wsparcia unijnego:

1. W ramach projektu pn. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2013 o numerze WND-POIS.15-2/13-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 2 055 826,34 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 1 321 868,77  PLN
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach projektu korzystał ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:
 • Wydatki na zatrudnienie
 • Wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.),
 • Organizacja procesu wyboru projektów
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,
 • Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego,
 • Zakup materiałów biurowych,
 • Wyposażenie i remont powierzchni biurowych,
 • Kontrole w Instytucjach Wdrażających,
 • Organizacja spotkań roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Działania informacyjne i promujące.

2. W ramach projektu pn. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 2 146 642,40 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 1 278 946,95 PLN
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach projektu korzystał ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:
 • Wydatki na zatrudnienie
 • Wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.),
 • Organizacja procesu wyboru projektów
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,
 • Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego,
 • Zakup materiałów biurowych,
 • Wyposażenie i remont powierzchni biurowych,
 • Kontrole w Instytucjach Wdrażających,
 • Organizacja spotkań roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 • Działania informacyjne i promujące.
3. W ramach projektu p.n. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 942 568,68 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 1 142 720,84 PLN
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach projektu korzystał ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:
 • Wydatki na zatrudnienie
 • Wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.),
 • Organizacja procesu wyboru projektów
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,
 • Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego,
 • Zakup materiałów biurowych,
 • Wyposażenie i remont powierzchni biurowych,
 • Kontrole w Instytucjach Wdrażających,
 • Organizacja spotkań roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 • Działania informacyjne i promujące.
4. W ramach projektu p.n. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 881 482,37 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 920 508,98 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach projektu korzystał ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:
 • Wydatki na zatrudnienie
 • Wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.),
 • Organizacja procesu wyboru projektów
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,
 • Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego,
 • Zakup materiałów biurowych,
 • Wyposażenie i remont powierzchni biurowych,
 • Kontrole w Instytucjach Wdrażających,
 • Organizacja spotkań roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wyjazdy służbowe,
 • Usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 • Działania informacyjne i promujące.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 28 czerwiec 2016