c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 październik 2012
 
„Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski - etap I”.
 
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Data podpisania umowy: 27.06.2013 r.
Koszt całkowity inwestycji: 18 820 342,83 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 9 725 418,65 PLN
Termin realizacji projektu: 21.04.2012 - 30.09.2015 r.

Przedsięwzięcie pn.” Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski - etap I” realizowane jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego, aglomeracji Kamień Pomorski, którą tworzą następujące miejscowości: Kamień Pomorski, Michałowo oraz Grabowo. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrawicy w Gminie Kamień Pomorski. Podstawowym celem inwestycji jest zmiana technologii oczyszczania ścieków umożliwiająca usuwanie związków azotu w ściekach oczyszczonych.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

- budowę instalacji do mechanicznego podczyszczania ścieków,
- modernizację części biologicznej w celu zwiększenia stopnia redukcji azotu,
- modernizację reaktora biologicznego,
- budowę osadników wtórnych,
- budowę instalacji przeróbki gospodarki osadowej.
 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.
 
Beneficjent: Gmina Łobez
Data podpisania umowy: 27.06.2013 r.
Koszt całkowity inwestycji: 13 214 772,17 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 6 787 678,48 PLN
Termin realizacji projektu: 16.04.2012 - 30.09.2015 r.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” realizowane jest na terenie miasta Łobez położonego w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja przewiduje wykonanie modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni oraz budowę nowych, w tym reaktora biologicznego przepływowego  w wysokiej sprawności usuwania związków węgla, azotu i fosforu.
Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

- obiekty istniejące do modernizacji: komora przelewowa, budynek krat, pompownia ścieków surowych ze stacją usuwania piasku i poboru ścieków, osadniki wtórne radialne – modernizacja zgarniaczy osadu, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, pompownia osadu, zagęszczania osadu, stacja dmuchaw, komora osadu nadmiernego, komora osadu zagęszczonego, pompownia WKFo adaptowana na stację mechanicznego odwadniania osadu, poletka osadu, komora rozdziału ścieków;
- obiekty projektowane do budowy: reaktor biologiczny przepływowy tłokowy, komora rozdziału ścieków wstępnie oczyszczonych, stacja PIX, komora pomiarowa przepływu ścieków, pomieszczenie przyczepy na osad, silos na wapno, pompownia osadu pływającego z osadników wtórnych, zbiornik ścieków oczyszczonych.


Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”

Beneficjent: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
Data podpisania umowy: 19.11.2013 r.
Koszt całkowity inwestycji: 18 975 753,39 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 15 872 775,33 PLN
Termin realizacji projektu: 05.07.2007 - 23.12.2015 r.

Przedsięwzięcie pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na ternie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” realizowane jest w granicach 15 gmin województwa zachodniopomorskiego w 16 miejscowościach: 1) gm. Biały Bór, m. Biały Bór  2)  gm. Szczecinek  m. Trzesieka  3)  gm. Świeszyno, m. Niedalino 4) gm. Borne Sulinowo m. Borne Sulinowo  5) gm. Połczyn Zdrój, m. Kołacz  6) gm. Świdwin,
m. Świdwinek  7)  gm. Grzmiąca, m. Grzmiąca  8)  gm. Tychowo, m. Warnino  9) gm. Mielno, m. Mielno, 10) gm. Karlino, m. Krzywopłoty  11) gm. Człopa, m. Człopa-Bogdanka  12) gm. Barlinek, m. Strąpie  13) gm. Barlinek, m. Rychnów  14) gm. Sławoborze, m. Lepino 15) gm. Ustronie Morskie  m. Kukinka  16) gm. Czaplinek m. Niwka.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

przeprowadzenie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 31,99 ha, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia. W obrębie każdego zrekultywowanego składowiska zostanie wybudowana ścieżka edukacyjna. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich.


„Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”

Beneficjent: Urząd Morski w Słupsku
Data podpisania umowy: 25.11.2013 r.
Koszt całkowity inwestycji: 162 843 115,88 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 137 065 577,52 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015 r.

Przedsięwzięcie pn.: „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego” obejmuje budowę konstrukcji ochronnych brzegu morskiego o łącznej długości 3,8 km w 5 lokalizacjach :
km 253,880 – 254,555 oraz 255,030 – 255,970 – 1615 mb – Jarosławiec,
km 294,170 – 294,710 – 540 m – przetoka jeziora Jamno, gmina Mielno,
km 304,720 – 305,040 – 320 m, Chłopy, gmina Mielno,
km 323,080 – 323,280 – 200 m, Sianożęty, gmina Ustronie Morskie,
km 342,900 – 344,025 – 1 125 m, Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg.
Wszystkie odcinki znajdują się w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

1) Jarosławiec – wybudowanie zespołu 5 falochronów brzegowych o długości 150-200 m i zespołu 7 ostróg brzegowych, wykonanie drenażu podnóża i zboczy klifu,
2) Jamno – wykonanie ażurowego falochronu osłonowego o długości 250 m i dwóch opasek brzegowych o długości 250 m każda,
3) Chłopy – wykonanie opaski brzegowej narzutowej o długości 320 m,
4) Sianożęty – wykonanie 3 sztuk ostróg prostych,
5) Dźwirzyno – wykonanie 11 sztuk ostróg (6 szt. „T”-owych i 5 szt. prostych).


„Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap III”

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Data podpisania umowy: 09.12.2013 r.
Koszt całkowity inwestycji: 35 792 465,42 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 18 351 694,95 PLN
Termin realizacji projektu: 18.01.2008 – 31.12.2015 r.

Projekt pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie – etap III” jest kontynuacją idei modernizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Szczecina. Zakres projektu obejmuje budowę 10,1 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przyłączami, budowę około 2,1 km nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej, wymianę ok. 0,4 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowę 6 przepompowni ścieków oraz wymianę ok. 4,9 km sieci wodociągowej.
W ramach projektu zostanie przyłączonych do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej ok. 2.365 mieszkańców, w tym 2.047 osoby w aglomeracji Lewobrzeże oraz 318 osób w aglomeracji Prawobrzeże oraz podmioty użyteczności publicznej - Szpital Specjalistyczny im. Prof.  A. Sokołowskiego w Szczecinie –Zdunowo – 2.857 osoby.


„Ochrona Dorzecza Drawy i Regi – etap II”

Beneficjent: Związek Miast i Gmin Pojezierza  Drawskiego w Złocieńcu
Data podpisania umowy: 09.12.2013 r.
Koszt całkowity inwestycji: 10 378 650,03 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 4 462 069,88 PLN
Termin realizacji projektu: 11.06.2007 – 30.08.2015 r.

Projekt pn.; „Ochrona Dorzecza Drawy i Regi – etap II” jest kontynuacją kompleksowego przedsięwzięcia ochrony wód zlewni Drawy i Regi, będącego odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej gmin: Złocieniec, Resko, Łobez i Drawsko Pomorskie w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Zakres projektu obejmuje budowę 9,6 km i modernizację 0,6 km kanalizacji sanitarnej, budowę 0,5 km kanalizacji deszczowej oraz  budowę 4,8 km sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Drawsko Pomorskie oraz Łobez.
W ramach projektu zostanie przyłączonych do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej ok. 931 mieszkańców, w tym 806 osoby w aglomeracji Drawsko Pomorskie oraz 125 osób w aglomeracji Łobez.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2016