c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 październik 2012
« Umowy podpisane w 2010 roku Umowy podpisane w 2012 roku »

"Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach"
Beneficjent: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 08.06.2011 r.
Koszt całkowity inwestycji: 17 724 635,19 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 7 786 604,86 PLN
Termin realizacji projektu: 02.07.2008 - 31.03.2015 r.
Realizacja rzeczowa projektu została zakończona.
 
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie miasta Pyrzyce. Zakres projektu obejmuje zmodernizowanie przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej o długości 0,99 km i kanalizacji deszczowej o długości 0,77 km w ulicy Warszawskiej w Pyrzycach. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 210 osób.

      
"Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście"
Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 08.06.2011 r.
Koszt całkowity inwestycji: 10 648 085,21  PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 5 394 254,60  PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 31.08.2014 r.
  
Przedmiotem projektu była modernizacja i budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
W wyniku realizacji inwestycji wykonano następujący zakres rzeczowy projektu:
- Modernizację rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu – na odcinku od S80 do S50 - długość zmodernizowanej sieci 0,83 km.
- Modernizację rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu – na odcinku od S1 do S50 - długość zmodernizowanej sieci 1,59 km.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu - długość wybudowanej sieci 0,14 km.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu” - długość wybudowanej sieci 0,54 km.
- Zakup pojazdu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych".
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krzywej w Świnoujściu”- dł wybudowanej sieci ok. 1,14 km
- Przebudowa kolektora sanitarnego żeliwnego o śr. 400mm z przepompowni P2 na oczyszczalnię ścieków w ul. Steyera w Świnoujściu” - dł. zmodernizowanej sieci 0,83 km

Łącznie:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 1,82 km
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 3,25 km


„Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II"
Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Data podpisania umowy: 26.10.2011 r.
Koszt całkowity inwestycji: 25 898 979,76 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 12 649 480,85 PLN
Termin realizacji projektu: 12.03.2007 - 31.07.2013 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

 Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na terenie miasta Szczecin położonego u ujścia rzeki Odry w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego odbioru ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Szczecin Prawobrzeże oraz aglomeracji Szczecin Lewobrzeże. Projekt jest kontynuacją idei modernizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego miasta. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano: 9,8 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przyłączami, około 0,4 km nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej, wymieniono ok. 6,4 km kanalizacji sanitarnej oraz. 13,4 km sieci wodociągowej, wybudowano ok. 0,02 km sieci wodociągowej oraz 2 pompownie ścieków, a także zlikwidowano lokalną oczyszczalnię ścieków.


"Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków aglomeracji Stargard Szczeciński"
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim
Data podpisania umowy: 14.11.2011 r.
Koszt całkowity inwestycji: 80 687 500,11 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 30 496 423,35 PLN
Termin realizacji projektu: 12.09.2007 - 30.06.2015 r.

 Przedsięwzięcie realizowane jest w gminach Kobylanka i Stargard Szczeciński oraz w mieście Stargard Szczeciński. Zakres projektu obejmuje budowę 39,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 13,9 km siecikanalizacji grawitacyjnej oraz 25,6 km sieci kanalizacji tłocznej; renowację 3,38 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim. W wyniku realizacji projektu planuje się podłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej: 1775 mieszkańców aglomeracji oraz 15 podmiotów gospodarczych, co spowoduje wzrost obciążenia sieci kanalizacyjnej o 1790 RLM.

« Umowy podpisane w 2010 roku Umowy podpisane w 2012 roku »
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2016