c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 październik 2012
« Umowy podpisane w 2009 roku Umowy podpisane w 2011 roku »

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin – etap I"
Beneficjent: Gmina Miasto Koszalin
Data podpisania umowy: 15.02.2010 r.
Koszt całkowity inwestycji: 8 250 262,37 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 3 189 437,60 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 30.06.2012 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

Inwestycja została zrealizowana na terenie miasta Koszalin. W ramach projektu dokonano modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o łącznej długości 3,60 km w ulicach: Żwirowej, Piaskowej, Racławickiej, Tuwima, Hanki Sawickiej, Bałtyckiej, Zgody, Podgrodzie, Brzozowej, Jana z Kolna, Moniuszki i Kaszubskiej. Wybudowano również: 5,79 km sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków (w ulicy Szczecińskiej oraz na Osiedlach: Sarzyno i Wilkowo), 1,98 km sieci wodociągowej na Osiedlach: Sarzyno i Wilkowo oraz  1,80 km kanalizacji deszczowej w ulicy Szczecińskiej.
 
"Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno"
Beneficjent: Gmina Dębno
Data podpisania umowy: 15.02.2010 r.
Koszt całkowity inwestycji: 20 513 113,66 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 161 479,51 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 31.01.2014 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

Projekt zlokalizowany jest na terenie Gminy Dębno w powiecie myśliborskim. W ramach projektu wybudowano 32,667 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z 47 przepompowniami ścieków w miejscowościach: Dolsk, Ostrowiec, Barnówko, Mostno, Więcław oraz w miejscowości Dębno w ulicach: Tartacznej, Racławickiej, Bocznej i Chrobrego.


"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"
Beneficjent: Gmina Trzebiatów
Data podpisania umowy: 01.03.2010 r.
Koszt całkowity inwestycji: 15 540 334,96 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 930 762,11 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 30.06.2012 r.
Realizacja rzeczowa projektu została zakończona.

W ramach przeprowadzonej inwestycji:
- wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9,53 km w Trzebiatowie w ulicach: 3-go Maja, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, Dolnej, Małej Kolejki, Środkowa, Żeromskiego, Jaromin, Długa, Kasprowicza, Osiedlowa, Nowotki, Kwiatowa, 8-go Marca, Dąbrówki, Ogrodowa, Plac Lipowy, Lipowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Witosa, Kopernika, II Pułku Ułanów (łącznik sieci). Sieć kanalizacyjna obejmuje również 5 przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi,
- wybudowano sieci kanalizacji deszczowej o długości 3,63 km w Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, 3 Maja, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Kasprowicza częściowo, Nowotki, 8 Marca, Kilińskiego, Sarnia,
- wybudowano kompostownię osadów nadmiernych produkowanych w procesie oczyszczania ścieków przy oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie.
 
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek"
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 01.10.2010 r.
Koszt całkowity inwestycji: 48 533 910,83 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 22 781 762,69 PLN
Termin realizacji projektu: 10.07.2008 - 14.04.2014 r.
Realizacja rzeczowa projektu została zakończona.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie powiatu myśliborskiego. Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy Barlinek: Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka, Moczkowo, Lutówko oraz uzupełnienie kanalizacji na terenie miasta Barlinek. W inwestycję wpisana jest również modernizacja oczyszczalni w Barlinku i likwidacja oczyszczalni w Lutówku. Projekt przyczyni się do poprawy jakości wód zarówno jeziora Barlineckiego, rzeki Płonia z dopływami, a tym samym ochrony zlewni jeziora Miedwie, które jest głównym zbiornikiem wody dla Szczecina.

  
"Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"
Beneficjent: Urząd Morski w Słupsku
Data podpisania umowy: 01.10.2010 r.
Koszt całkowity inwestycji: 111 061 574,40 PLN
Kwota  dofinansowania z Funduszu Spójności: 93 890 542,59 PLN
Termin realizacji projektu: 02.02.2009 - 31.07.2015 r.
 
Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącego ciągu falochronów wyspowych znajdujących się w granicach polskich obszarów morskich, wykonanie narzutu z kamienia łamanego na wale przeciwpowodziowym na jeziorze Kopań, remont istniejącego falochronu brzegowego i remont istniejących na podbrzeżu ostróg drewnianych.
Proponowana rozbudowa i odbudowa konstrukcji ochronnych jest kontynuacją działań przeprowadzanych na przedmiotowym odcinku brzegu morskiego.
Bezpośrednim skutkiem tych działań będzie zapewnienie efektywnej ochrony brzegu morskiego na odcinku o długości ponad 8 kilometrów na kilometrażu od 262,070 do 270,235.
Dzięki budowie systemu ochronnego brzegu morskiego na wschód od Darłowa uzyskane zostaną długofalowe korzyści w postaci zabezpieczenia już istniejącego wału przeciwpowodziowego na jeziorze Kopań, zredukowane także zostaną straty ekonomiczne spowodowane niszczącym działaniem sztormu. Ponadto zwiększona odporność przybrzeża i plaży przyczyni się do rozwoju rekreacyjnej funkcji miasta.
Przedsięwzięcie pn „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” składa się z trzech podstawowych elementów:
- modernizacji istniejącego ciągu falochronów wyspowych znajdujących się w granicach polskich obszarów morskich na północnej części działki nr 1 obr. ew. nr 3 Miasta Darłowo w jej przyportowej części,
- remontu systemu 53 drewnianych ostróg brzegowych,
- dobudowania kolejnego odcinka wału przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopań o długości 830 m wraz z wykonaniem narzutu z kamienia łamanego na całej długości wału od strony odmorskiej – 4 980 m o grubości około 1,5 m oraz od strony odjeziornej – 5 450 m o grubości około 1 m.

« Umowy podpisane w 2009 roku Umowy podpisane w 2011 roku »
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 lipiec 2015