wfos

Opublikowano: 26 październik 2012
Aktualnie, w regionie zachodniopomorskim, Fundusz wdraża 42 projekty o łącznej kwocie dofinansowania ze środków unijnych w wysokości ponad 600 mln zł. Koszt całkowity tych inwestycji osiąga ponad 900 mln zł. Przedsięwzięcia te dotyczą głównie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, rekultywacji składowisk a także służą ochronie brzegów morskich, co zdecydowanie wpłynie na rozwój walorów turystycznych naszego regionu.
 
Projekt: "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 – 333,4"
Zdjęcie: projekt "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 – 333,4".

Dzięki Beneficjentom, którzy dotychczas zdecydowali się na skorzystanie z proponowanego wsparcia finansowego w ramach POIiŚ, zyskamy następujący efekt rzeczowy:
  • 9 zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w: Trzebiatowie, Pobierowie, Barlinku, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Kamieniu Pomorskim, Łobzie i Kołobrzegu
  • 254,74 km nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (w tym również deszczowej),
  • 30,53 km zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
  • 46,21 km nowowybudowanej sieci wodociągowej,
  • 35,66 km zmodernizowanej sieci kanalizacji wodociągowej,
  • 19,77 km zabezpieczenia linii brzegowej Morza Bałtyckiego,
  • 37 zrekultywowanych składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 65,33 ha,
  • 15 dokumentacji projektowych na inwestycje, które  realizowane będą w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Poniżej prezentujemy nasze projekty wraz ze szczegółowym opisem zadania:

Umowy podpisane w 2015 roku
Umowy podpisane w 2014 roku
Umowy podpisane w 2013 roku

Umowy podpisane w 2012 roku

Umowy podpisane w 2011 roku

Umowy podpisane w 2010 roku
Umowy podpisane w 2009 roku


 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2016